• 04.07.2022
  • 02:19
  • 17.5275
  • Kur fiyatları GenelPara tarafından sağlanmaktadır.16.7499
  • 12.26°C


“DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE” KONULU GENEL EMİR YAYINLANDI

“DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE” KONULU GENEL EMİR YAYINLANDI

Kırşehir Valiliğince “Düzensiz Göçle Mücadele” konulu Genel Emir yayınlandı. Vali H. Mete BUHARA imzasıyla yayınlanan 2022/03 sayılı Genel Emir’de;

         “Türkiye hem coğrafi konumu hem de bulunduğu bölgede yaşanan krizler nedeniyle göç hareketliliğinden en çok etkilenen ülkelerin başında bulunmaktadır. Ülkemiz Suriye, Afganistan ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere istikrarsızlık yaşanan bölgelerden gelerek Avrupa’ya geçmek isteyenler için transit ülke olmasının yanında hedef ülke konumuna gelmiştir.

Düzensiz göçle mücadele etkin bir şekilde yürütülerek 2019 yılında 454.662 düzensiz göçmen (kaçak göçmen) yakalanmış olup 2020 yılında dünya genelinde yaşanan pandemi sebebiyle yakalanan düzensiz göçmen sayısı azalış göstererek 122.302 olarak kaydedilmiştir. Pandeminin etkisini kaybetmesi ve seyahat yasaklarının kaldırılması ile birlikte 2021 yılında 162.996 düzensiz göçmen yakalanmış, 2022 yılında ise bu sayı 100 bin 984’e ulaşmıştır.

            Söz konusu düzensiz göç akınları karşısında, düzensiz göçle mücadele alanında kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir strateji izlenmektedir. Bu çerçevede, düzensiz göçün kaynağında önlenmesi, sınır güvenliğinin arttırılması, düzensiz göçle ülke içerisinde etkili mücadele ve etkin geri gönderme mekanizması oluşturulması temel hedeflerimizdir. Alınan tüm tedbirler karşısında, özellikle göçmen kaçakçılarının yeni yöntemler kullandığı, düzensiz göçmenlerin yeni rotalar oluşturmaya çalıştığı bilinmektedir. Söz konusu yeni gelişmeler ışığında ilave tedbirlerin hayata geçirilmesi elzem hale gelmiştir.  

Bu kapsamda 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 9’uncu maddesi, valilere, ilgili mevzuatın yüklediği ödevleri yerine getirmek amacıyla genel emir çıkarma, mevzuatın gerektirdiği tüm işlerin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alma ve ilin her yönden genel idaresini düzenleme ile denetleme yetkisi vermektedir. Söz konusu yetkiler çerçevesinde?

1) Ticari taksilerin il dışına yabancı yolcu taşıması halinde ekte yer alan ve yabancıların iller arası seyahatlerine imkân tanıyan belgelerin kontrolü zorunlu olacak, söz konusu belge kontrol yükümlülüğüne uymayan taksiciler hakkında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 102’nci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden kolluk birimlerince idari para cezası uygulanacak ve göçmen kaçakçılığından adli işlem yapılacaktır.

2) Tır parkı olarak hizmet veren veya tırların hizmet aldığı tesislere tır brandalarını kesip girerek düzensiz göçe konu olan yabancıların engellenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele amacıyla, tır parklarında kamera sisteminin zorunlu hale getirilmesi ve fiziki güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması ile kolluk birimlerimizce tır parklarında denetimlerin arttırılması maksadıyla Kaymakamlıklar ve ilgili kurumlarca gerekli çalışmalar ivedilikle yapılacaktır.

Bu karar yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

İlanen tebliğ olunur.” ifadelerine yer verildi.

Yazının ekinde yabancılara İller Arası Seyahate İmkân Tanıyan Belgelerin içeriğine ait bilgiler yer alırken bu belgelere ilişkin detaylar, Kırşehir Valiliği Resmi Web Sayfasında yayınlandı.

Yorumlar